Leidraad Leertrajecten
A. Bloemaertstraat 14
3514 VP Utrecht
tel: 030 - 27 34 199
mobiel: 207 488 50
e-mail: info@leidraad.com

Wie is Leidraad?

Leidraad Leertrajecten is een klein bedrijf dat maatwerk levert op een aantal terreinen, met name (interculturele) communicatie, (team)samenwerking, opbouwwerk (community development), persoonlijke ontwikkeling en Spiral Dynamics integral. In samenwerking met de opdrachtgever wordt een passende aanpak ontwikkeld. Uitgangspunten voor het werk van Leidraad zijn: persoonlijke aandacht, integriteit, zichtbaar maken van potenties en balans van geest en lichaam. Het meeste werk van Leidraad wordt uitgevoerd door Leida Schuringa. Zij werkt daarin intensief samen met een aantal andere trainers en organisaties.

Leida Schuringa studeerde sociologie. Zij werkte als opbouwwerkster, docent en supervisor in het (post)HBO-onderwijs, methodiekontwikkelaar en was projectleidster van een innovatieproject voor vluchtelingen. Sinds 1998 werkt zij vanuit haar eigen bureau Leidraad als trainer, (senior-) supervisor en auteur (o.a. boeken over projectmatig werken en omgaan met diversiteit). De laatste jaren volgde zij de tweejarige opleiding 'Instrumenten voor hulp' en de 'Energetische opleiding' bij het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP) evenals trainingen in Spyral Dynamics.

Kijk hier voor het curriculum vitae van Leida Schuringa