Publicaties van Leida SchuringaBoeken

 1. Projectmatig werken. Handleiding voor projectsturing in de non-profit sector. Nelissen, 2007
 2. Regenboog maakt Marokkaanse meiden weerbaar, Den Bosch, 2005, verkrijgbaar bij Stichting Divers, Postbus 1226, 5200 BG Den Bosch, tel. 073 – 612 44 88.
 3. Community Work and Roma inclusion, Spolu, Utrecht-Ostrava (Tsjechie) 2005 (189 pp), ISBN 90-9019275-1
 4. Omgaan met diversiteit. Een uitdaging, Nelissen, Soest, 2001 (146 pp); 2e druk verschenen in 2003, ISBN: 90 244 1490 3
 5. Op weg naar erkenning, Stichting Divers, Den Bosch, 2000 (62 pp); telefonisch verkrijgbaar: 073 - 612 44 88
 6. Sociaal-agogische projecten. De tweetrapsraket als methode, Nelissen, juli 1997 (282 pp); 3e druk verschenen in 2003, ISBN: 90 244 1382 6
 7. Culturen als buren, uitgeverij van Arkel, 1989 (180 pp)


terug naar boven, of keer terug naar de vorige pagina door dit venster te sluiten

Hebt u deze pagina niet vanuit onze website geopend, klik dan op Home om de overige pagina's van de website te kunnen bekijken.

Artikelen

 1. Can the Evolution of a Concept Create a Tower of Babel: Distinguishing Different Types of Participation in the Netherlands trough an Integral Lens. Wordt gepubliceerd in het najaarsnummer 2007 van Integral Leadership Review;
 2. Spiral Dynamics integral en onze jeugd, 2006, niet gepubliceerd in tijdschrift, wel via cursussen en informele kanalen verspreid;
 3. Supervisie en coaching, Tijdschrift voor coaching, 2005;
 4. Supervisie: van hoofdrolspeler naar regisseur , Tijdschrift voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, juni 2004, over werkvormen in supervisie;
 5. artikelen over supervisie, intervisie en coaching in het Opbouwwerkschrift, 02/03;
 6. Supervisie, verbinding tussen hoofd, hart en handen, SPH tijdschrift november 99;
 7. De netwerkbenadering: kun je die gebruiken bij het onderhandelen?, Negotiation Magazine, 1992/4;
 8. De netwerkmethode, opgenomen in "Leren en leven met groepen", januari 1991;
 9. Het buurtproject Elele in Berlijn, over een relatieverbeteringsproject, MO-blad, juli 1986;
 10. Reageren op alledaags racisme, tijdschrift Stimulans, 1984.


terug naar boven, of keer terug naar de vorige pagina door dit venster te sluiten

Hebt u deze pagina niet vanuit onze website geopend, klik dan op Home om de overige pagina's van de website te kunnen bekijken.

Brochures

 1. Methodiekklapper BOOG, 2006
 2. Projectverslag Toekomst van je dromen, Den Bosch, 2006
 3. (Samenvatting) Evaluatierapport Project Preventief Huisbezoek 75+Ouderen Den Bosch Noord, 2006
 4. Opbouwwerk Utrecht: Vijf diensten verhaal, mei 2003
 5. hoofdstuk over Activerend wijkonderzoek, in Heel de buurt gebundeld, een staalkaart van vier jaar buurtgericht investeren, NIZW 2003 ISBN: 90 5957 039 1
 6. co-auteur informatieve website: De multiculturele buurt, NIZW 2002
 7. co-auteur advies Spaarndammerbuurt, NIZW, 2002
 8. CMV Horst opleidingsprofiel, februari 2000
 9. Tussen twee stoelen, onderzoeksverslag 1-op-1 begeleidingsproject vluchtelingen,1999
 10. Fie Sogh, verslag van een conferentie over vluchtelingen, 1999
 11. Checklist te gebruiken in wijkprojecten voor vluchtelingen, april 1998
 12. Bachtalo!, verslag van een opbouwwerk'training' aan Roma's in Roemenie, 1996
 13. Methodisch werken met autochtonen in een multi-etnische samenleving, inleiding CMV-conferentie, october 1992
 14. Naar een leefbare buurt deel I (cursushandleiding, 60 pp) en deel II (leesmap, 106 pp), 1988
 15. Mede-auteur Reageren op racisme, verslag van trainingen , Rotterdam, 1985
 16. Verzet begint niet met grote woorden, een brochure over antifascistische strijd en buurtwerk, 116 pp (1984)


terug naar boven, of keer terug naar de vorige pagina door dit venster te sluiten

Hebt u deze pagina niet vanuit onze website geopend, klik dan op Home om de overige pagina's van de website te kunnen bekijken.