Curriculum Vitae van Leida Schuringa

Leida Schuringa studeerde sociologie. Zij werkte als opbouwwerkster, docent en supervisor in het (post)HBO-onderwijs, methodiekontwikkelaar en was projectleidster van een innovatieproject voor vluchtelingen. Sinds 1998 werkt zij vanuit haar eigen bureau Leidraad als trainer, (senior-) supervisor en auteur (o.a. boeken over projectmatig werken en omgaan met diversiteit). De laatste jaren volgde zij de tweejarige opleiding 'Instrumenten voor hulp' en de 'Energetische opleiding' bij het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP) evenals trainingen in Spyral Dynamics.

Werkervaring

1992 - heden

Leidraad leertrajecten: eigen bedrijf (sedert 1-11-98 full-time) met o.a. de volgende activiteiten:

Individuele ontwikkeltrajecten:

 • supervisie, coaching en loopbaanontwikkeling;
 • leersupervisie (aan supervisoren in opleiding);
 • energetisch lichaamswerk (individueel en in groepsverband, o.a. via de Coachingsgroep, in samenwerking met Garuda trainingen, en Coaching van Binnenuit, in samenwerking met IRIS Coaching Training Advies);
 • intervisiegroepen.

Ontwikkeltrajecten:

 • Introductieworkshops Spiral Dynamics intergral (2006-2007) in samenwerking met The Art of Leadership;
 • Vrijwillig medewerker bij de ontwikkeling van het Centre for Human Emergence (CHE) Nederland, o.a. ontwikkeling en coördinatie wekelijkse salons (2005-2007);
 • begeleiding projectgroep Opbouwwerk en jongeren in Rotterdam (2007);
 • traject Methodiekontwikkeling stichting BOOG in Den Haag (2006);
 • opzetten van het Quality Centre voor Vluchtelingenvrouwen in Utrecht (2005 tot heden);
 • ontwikkeling en uitvoering Opleiding tot coach (opbouwwerk) in Rotterdam (2005);
 • evaluatieonderzoek project Huisbezoeken aan ouderen in Den Bosch (2005);
 • freelance medewerkster project de Multiculturele Buurt NIZW (juni 2000 - september 2001);
 • publicaties, o.a. Projectmatig werken (2007), Community Work and Roma inclusion (2005), Regenboog maakt Marokkaanse meiden weerbaar (2005) en Sociaal-agogische projecten, Op weg naar erkenning, Omgaan met diversiteit. Een uitdaging (2001) (zie verder ook aparte lijst) en ondersteuninmg van anderen bij verslaglegging projecten.

Trainingen en cursussen:

 • training nieuwe participatiemethoden Rotterdam;
 • docent aan de Leergang Leefbaarheidmanagement (Transfergroep Rotterdam);
 • teamontwikkeling in Nederland (o.a. de Stadsschouwburg) en Tsjechie (instelling ter ondersteuning van Roma);
 • inleidingen, cursussen en trainingen mbt opbouwwerk en community development in Nederland (o.a. in Rotterdam, Utrecht, Apeldoorn, Leiden en Purmerend) en aan Roma-organisaties in 6 landen in Oost-Europa;
 • trainingen interculturele communicatie, o.a. aan opbouwwerkers, tolken, vluchtelingenvrouwen en medewerksters Arabisch Vrouwencentrum;
 • trainingen Projectmatig Werken, o.a. aan opbouwwerkers en docenten van verschillende Hogescholen als voorbereiding op hun lessen;
 • andere trainingen en cursussen, o.a. sociale steun/sociale netwerken, cliŰntenparticipatie, conflicthantering, acquisitie, persoonlijke effectiviteitstrainingen, empowerment, kadertrainingen vluchtelingenvrouwen;

 

1989-1998 Werkzaam bij Hogeschool De Horst in diverse functies:

 • Als projectleider in 1989-1990 bij het Studiecentrum De Horst
 • Als docent afdeling Culturele en Maatschappelijke Vorming (vakken o.a.: Projectmatig werken, Netwerkontwikkeling, Multi-etnische Samenleving, specialisatie Vrouwen en leidinggeven en Interculturele communicatie. Veel supervisies. Hiernaast o.a. opzet Basiscursus Opbouwwerk, opbouwwerktrainingen in Praag, project Horst en handicap.
 • Als projectmedewerker bij het W. Banning Centrum (o.a. medeontwikkelaar cursus Manager als coach voor Politie in ZO-Brabant en co÷rdinatie project instellingssupervisie)
 • In 1995-1996 projectleider innovatie CMV (vernieuwingsprojecten o.a.ontwikkeling opleidingsprofiel CMV + eindtermen, alumnibeleid, ontschotting propedeuse, methodiekontwikkeling 'managen van diversiteit', praktijkleerweg Propedeuse);
 • Van sept'97 - nov'98 projectleider Innovatieproject Asielzoekers/vluchtelingen (o.a. vluchtelingenpropedeuse, sociale steunproject AMA's, project vluchtelingenvrouwen);
 • Voorts vele studiedagen georganiseerd voor opleiding en werkveld, o.a. "Volwasseneneducatie in de jaren '90", "Sociale veiligheid", "Werken vanuit verschillen", "Kunst werkt", "Vluchtelingen in de wijk" (in samenwerking met het VON), "Hoezo illegaal?", "Fie Sogh" over integratie van vluchtelingen in de wijk.
1983-1989 Stafmedewerkster Werkcentrum Opbouwwerk Zuid-Holland (methodiekontwikkeling). Belangrijkste werkterreinen: relatie autochtoon-allochtoon op wijkniveau en sociale veiligheid. Van daaruit ontwikkeling van meer algemene methodiek m.b.t. netwerkanalyse, strategische planning en conflicthantering. Anti-racismetraining, cursus Relatieverbetering en cursus Sociale Veiligheid ontwikkeld in samenwerking met andere organisaties.

1978-1983 Docente methodiek en supervisor op de Kadercursus Opbouwwerk (Rotterdam).

1973-1978 Opbouwwerkster in Oudwijk, Utrecht. Hoofdtaak: begeleiden van bewonersgroepen in het stadsvernieuwingsproces; daarnaast belast met de co÷rdinatie van de Stichting Buurtwerk Oudwijk.

1971-1973 Stafmedewerkster bij het NIROV (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting). Medeoprichtster van het LOBH (Landelijke Organisatie Bijzondere Huisvesting).terug naar boven, of keer terug naar de vorige pagina door dit venster te sluiten

Hebt u deze pagina niet vanuit onze website geopend, klik dan op Home om de overige pagina's van de website te kunnen bekijken.

Opleidingen

 • Gymnasium B: 1965
 • Sociologiestudie afgerond in 1971. Specialisatie: sociologie van bouwen en wonen
 • Trainingscursus opbouwwerk, sociale academie Den Haag '72-'73
 • Diverse cursussen en trainingen op het terrein van communicatie en begeleiding '81-'87
 • Post-HEAO-opleiding Management, Hogeschool Utrecht (1987-1990)
 • Cursus didactiek Hogeschool van Amsterdam (1991)
 • Supervisorenopleiding PAOS (1992-1993)
 • Basis-cursus NLP (1994)
 • September 98 - juni 2000, ITIP: opleiding "Instrumenten voor hulp"
 • 2002, ITIP: opleiding energetisch lichaamswerk
 • 2004: training psycho-dramatische werkvormen
 • 2005: trainingen Spiral Dynamics integral, level I, II and III
 • 2006: training People Scan (gecertificeerd om testen SDi uit te voeren)
 • Ik ben geregistreerd als supervisor en leersupervisor bij de LVSB


terug naar boven, of keer terug naar de vorige pagina door dit venster te sluiten

Hebt u deze pagina niet vanuit onze website geopend, klik dan op Home om de overige pagina's van de website te kunnen bekijken.